ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН "TonerPlus"

Нижче викладене є умовами угоди між інтернет магазином TonerPlus (надалі "Компанія") та покупцем ("Покупець") про придбання товарів або послуг через tonerplus.com.ua ("Сайт"). Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами, Ви не зможете придбати наші товари та послуги, тому будь ласка, перегляньте ці умови до здійснення покупок:
 
1. Вступ.
Покупець погоджується з умовами, зазначеними в цій Угоді сторін ("Угода"), з усім, що стосується товарів, послуг та інформації, що надаються через Сайт. Ця Угода являє собою договір між Компанією та Покупцем і замінює будь-які попередні або інші угоди, договори та гарантії та обговорює все, що стосується товарів, послуг та інформації наданих за допомогою Сайту. Покупець погоджується переглянути та визнати цю Угоду до покупки товарів чи послуг на Сайті.
 
2. Інформація для платежів.
Покупець розуміє та гарантує, що подана їм інформація про кредитну картку є істинною, правильною та повною. Оплата товарів та послуг здійснена Покупцем, буде прийнята компанією кредитної картки Покупця та Покупець зобов'язаний заплатити вартість придбання товарів та послуг, а також вартість доставлення товарів у сумі, пред'явленій на момент оплати, включаючи всі податки, що додаються. Покупець повинен відповідати за всі оплати, проведені з використанням пароля Покупця. Покупець погоджується тримати його або її пароль конфіденційно та повідомляти Компанію протягом 24 годин про будь-яке несанкціоноване використання пароля або порушення цієї Угоди. Компанія не захищає Покупця від несанкціонованого використання пароля Покупця. Максимальна вартість однієї угоди реалізованої між Покупцем та Компанією не може перевищити суму, що дорівнює $10,000 США.
 
3. Авторське право.
Зміст Сайту захищено авторськими правами, включаючи торгові марки та інше (включаючи, але, не обмежуючись інтелектуальною власністю). Організація, збір, компіляція, магнітний переклад, цифрове перетворення та інші дії, пов'язані з використанням матеріалів, а також копіювання, перерозподіл, використання або публікація Покупцем повного змісту або будь-якої частини Сайту заборонено.
 
4. Редагування, видалення та модифікація.
Компанія резервує за собою ексклюзивне право на редагування, видалення або встановлення на Сайті будь-якої інформації, а також видалення або встановлення будь-яких товарів та послуг для продажу. Компанія може модифікувати цю Угоду, або ціни на товари та послуги, з повідомленням про це Покупця, якщо це зазначено в Угоді про надання Послуг, та може припинити функціонування або модифікувати будь-які або всі розділи Сайту на власний розсуд та без попереднього повідомлення. Модифікація цієї Угоди вважатиметься дійсною після публікації його на Сайті, і відноситися до угод, укладених після дати публікації.
 
5. Право відмови.
Компанія резервує за собою право по своєму власному розсуду, припинити продаж товарів та надання послуг, а також регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів чи послуг.
 
6. Відшкодування.
Покупець погоджується відшкодовувати, захищати та підтримувати позицію Компанії та її постачальників, партнерів та ліцензіарів у безпеці від будь-якої відповідальності, збитків, претензій та витрат, включаючи розумні адвокатські гонорари, пов'язані з порушенням Покупцем цього Контракту або використанням Сайту.
 
7. Обмеження передачі прав іншій особі./strong>
Право Покупця використовувати Послугу, є його особистим правом і не підлягає передачі іншій особі чи організації та регулюється межами та умовами, встановленими Компанією або Компанією кредитної картки Покупця.
 
8. Обмежена відповідальність.
ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ, ЗМІСТ, А ТАКОЖ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ІНШІ ПОСЛУГИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ "ЯК Є" І "ЯК ДОСТУПНО" І ВСІ ГАРАНТІЇ, ЯВНІ АБО НЕЯВНІ, ЗАПЕРЕЧУЮТЬСЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВІДМОВОЮ ВІД БУДЬ-ЯКИХ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ). ЄДИНА ТА ЦІЛА МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ ЄДИНА ТА ЄДИНА КОМПЕНСАЦІЯ З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ БУДЕ ОБМЕЖЕНА СУМОЮ СПЛАЧЕНОЇ КЛІЄНТОМ ДЛЯ ПРИДБАНИХ КОНКРЕТНИХ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ. КОМПАНІЯ ТА БУДЬ-ЯКІ З ЇЇ ПАРТНЕРІВ, ДИЛЕРІВ АБО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ НЕ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ НЕПРЯМИЙ, СПЕЦІАЛЬНИЙ, ВИПАДКОВИЙ, АБО ПОДАЛЬШИЙ ЗБИТОК (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗБИТКИ ТА ЗБИТКИ У БІЗНЕСІ, ЗМЕНШЕННЯ ДОХОДУ, СУДОВІ СПРАВИ, АБО ПОДІБНІ ВИТРАТИ ЗБИТКИ ТА ВИТРАТИ), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО ВОНИ БАЗУВАЛИСЯ НА ПОРУШЕННІ КОНТРАКТУ, ПОРУШЕННІ ГАРАНТІЇ, НЕДБАЛОСТІ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ ЧИ ПОСЛУГИ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОПЕРЕДНЬО БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ. ОБМЕЖЕННЯ ЗБИТКІВ ВИКЛАДЕНІ ВИЩЕ - ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВИ УГОДИ МІЖ КОМПАНІЄЮ ТА ПОКУПЦЕМ. ЦЕЙ САЙТ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ НЕ ПОВИННІ РОЗГЛЯДАТИСЬ БЕЗ ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ. ДЕЯКІ ДЕРЖАВНІ ЗАКОНИ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
 
9. Використання інформації.
Компанія резервує право, та Покупець уповноважує Компанію , на використання за призначенням всієї інформації щодо використання Покупцем Сайту та всієї інформації, наданої Покупцем, відповідно до чинних законів.
 
10. Інше.
Ця Угода повинна розглядатися в тому вигляді, як воно опубліковано "TonerPlus", і має застосовуватись та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії Покупця, що стосуються його претензій, повинні здійснюватися протягом чотирнадцяти днів (14) після будь-якого придбання здійсненого на Сайті або покупець назавжди відмовлятися від своїх претензій. Усі дії повинні здійснюватися в рамках обмежень, викладених у Розділі 8. Зміст цієї Угоди повинен бути викладений та зрозумілий таким чином, що його зміст однаково рівнозначний для обох сторін. Якщо будь-яка частина цієї Угоди буде визнана неправильною або нездійсненною, ця частина повинна бути приведена у відповідність до закону таким чином, щоб відобразити вихідні наміри та інтереси обох сторін. Інші частини повинні залишатися в повній силі та дії. У випадку, якщо що-небудь пов'язане з Сайтом або Компанією, вступає в конфлікт чи суперечність із цією Угодою, ця Угода є пріоритетною. Невдача Компанії у здійсненні будь-якого надання цієї Угоди Покупцю не повинна вважатися звільненням від такого надання або звільненням від права здійснювати таке надання.